forandringsledelse

Vil en forandringsledelse gavne i din virksomhed?

En god leder er typisk parat til at lede sit team i det daglige arbejde, men fordi der i forretningsverden kan opstå store omvæltninger, som ingen er forberedt på, så er det nødvendigt at have den rette leder klar til at føre an i den forandringsproces, der skal ske. Denne leder skal kunne gå forrest, og han eller hun skal kunne motivere medarbejderne til at ville indgå i den forandring og ikke mindst sørge for, at de har mod derpå.

En forandringsledelse sørger for at implementere de rette forandringer

Ingen virksomheder står over for de præcist samme udfordringer, hvorfor det er vigtigt, at det italesættes, hvilke udfordringer netop din virksomhed står overfor. Måske er der stor tilgang af kunder, hvorfor en tilpasning af virksomhedens arbejdsgang og måske endda størrelse skal finde sted? Eller også er der nedgang for virksomheden, som skal imødegås med hårdt arbejde. Fordi alle virksomheder har forskellige problemer og opgaver, de står overfor, så handler det om at italesætte opgavens størrelse, så forandringsprocessen kan ske på bedst mulig vis.

En god forandringsledelse kan have brug for en ny, stærk leder

Hvis virksomheden står over for en ny opgave, så kan det være en idé at overveje, om den nuværende leder vil kunne indgå i en forandringsledelse og være klar på at løfte den store opgave. Hvis det ikke er tilfældet, så vil en ny leder være nødvendig at indhente, og til det formål kan man med fordel få hjælp fra en headhunter, der kan finde den bedste kandidat til jobbet. Ved at lade en headhunter stå for ansættelsesprocessen sikrer du dig nemlig, at det er den rette person, der ansættes, og du behøver ikke bekymre dig om at spilde tid derpå. På denne måde vil du også være sikker på, at det fremefter er en god forandringsledelse, der er til stede i virksomheden.

Forandringsprocesser kan være vanskelige at håndtere

Både interne og eksterne ting kan forårsage, at en virksomheden bliver tvunget til at gennemgå diverse forandringer. Eksternt kan det eksempelvis skyldes ændringer i arbejdskraftens sammensætning, hvor eksempelvis de personer man tidligere har kunne ansætte, ikke længere er tilgængelige på markedet; det kan skyldes at man har opnået nogle nye teknologiske fordele, som gør det muligt at forbedre produktiviteten og opnå øget markedsstyrke; og så kan det blandt andet skyldes, at man grundet et samfundsmæssigt eller politisk pres, er nødsaget til at ændre den måde man driver virksomhed på. Internt kan der som sagt også forekomme et behov for at skulle ændre sin virksomhed. Dette kan skyldes et medarbejderbehov, fordi jobtilfredsheden blandt medarbejderne eksempelvis ikke er høj nok; det kan skyldes at man har et belønningssystem i virksomheden der ikke fungerer godt nok og efter hensigten; og måske kan det skyldes en ledelse der agerer fejlagtigt.

arrows pointing away photo

Få hjælp til forandringsprocesser

Som det ses er der mange, både positive og negative, grunde til at man skal ændre sin virksomhed. Og ofte kan det altså komme meget pludseligt, så man ikke har mulighed for at kunne forberede sig ordentligt på det. Derfor kan det være en god ide, at man ikke står alene, når man skal gennemgå disse forandringsprocesser. Gør man det, er der stor risiko for, at man ikke vil komme godt igennem dem. Forandringsprocesser er nemlig ofte noget der giver virksomhederne problemer, og nogle studier viser rent faktisk, at op i mod 70 % af forandringer i organisationer mislykkes. Dette kan i høj grad skyldes, at virksomheden ikke tager forandringerne alvorligt nok og bruger for lidt tid på, at få dem til at blive succesfulde. En virksomhed bør derfor kontakte en forandrings konsulent, når der er behov for store forandringer.

Forandring i organisationer på en hensigtsmæssig måde

Der sker forandringer omkring hele tiden. Det sker både i det private og det offentlige. I det private kan det være i form af, at man skal flytte. Det kan være i form af, at man skal være forældre. Det kan være noget helt tredje. I det offentlige kan det være i form af, at man skal stemme til et folketingsvalg. Det kan være i form af, at man skal betale mere eller mindre i skat afhængig af hvilken politik der bliver ført i ens hjemland. Der sker altså forandringer på samtlige niveauer i samfundet – både i det offentlige og det private. Der sker også forandringer i organisationer. Og typisk kan sådan en forandring være hensigtsmæssig og en nødvendighed for en organisation. For det er igennem forandringer, at en organisation kan blive bedre. Men det er naturligvis essentielt, at en forandring i organisationer sker på en hensynsfuld og hensigtsmæssig måde. Både i forhold til personale samt chefer i organisationen.

Sådan sker en forandring i organisationer på en hensigtsmæssig måde

Den typisk fejl som mange organisationer begår, når de skal forandre noget i organisationen, er at tro at de kan forandre mennesker. At de kan tro at de kan tvinge en forandring ned over ørene på eksempelvis nogle medarbejdere. Det kan og skal man ikke. Hvis man skal have en forandring igennem en organisation, skal man gøre det på en strategisk og logisk måde. Man skal have lagt en strategisk plan for hele forandringsprocessen. Man skal vide, hvad der skal ske. Og hvad vigtigst er, skal man vide hvorfor denne forandring er nødvendig for en organisation. Og så skal man indkludere sine medarbejdere i denne forandring. Man skal inkludere dem i den forstand, at man skal fortælle dem hvorfor der skal ske denne forandring. For på den måde, bliver de også en del og en rigtig vigtigt spiller i forhold til den forandring i organisationen.

Forandringsledelse kan blive nødvendigt for alle virksomheder

Alle virksomheder kan komme til at stå i en situation, hvor de har behov for forandringsledelse. Det er ikke til at planlægge alting i forbindelse med virksomhedsdrift, og på et eller andet tidspunkt vil der helt sikkert opstå en situation, hvor det hele ikke er gået helt, som det skulle. I tilfælde er der brug for en ledelse, der kan tage over og føre forretningen frem mod nye mål i stedet for at stå i stampe.

leadership photo

Ledelse er i det hele taget nødvendigt i mange situationer i et menneskes hverdag. Nogle gange er vi selv ledere, og andre gange skal vi underordne os en leder. I forretningsmæssig øjemed foregår ledelse hele tiden, eller kan en virksomhed ikke opnå succes på langt sigt. Forandringsledelse er blot én af mange ledelsesdiscipliner, men den kan vise sig altafgørende i forbindelse med forandringer eller deciderede krisetider.

Det er nemlig sådan, at forandringsledelse ikke kun er relevant i forbindelse med fuldstændige omlægninger af et firma. Også mindre forandringers succes forudsætter god forandringsledelse. Vi mennesker er meget drevne af vores vaner, og derfor har vi brug for autoritet og styring for at blive sat ud af dem og komme i gang med nogle nye tiltag.

Forandringsledelse er noget man kan lære

Ligesom så mange andre ledelsesdiscipliner er forandringsledelse ikke noget, der kommer af sig selv. Selvfølgelig kan en leder godt have så meget erhvervserfaring, at vedkommende er udrustet til at føre virksomheden gennem en bestemt proces. I mange tilfælde kan det dog være oplagt, at man forbereder en leder eller et lederteam på at udøve forandringsledelse ved at lade dem gennemgå en eller anden form for uddannelse. For eksempel udbyder mange erhvervsakademier forskellige former for lederuddannelse, hvori forandringsledelse også indgår i form af kurser og lignende uddannelser.

Share