lederskab

Styrk din ledelse og få mere ud af din virksomhed

En god leder skal kunne meget. Lederen skal kunne træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og samtidig sørge for at motivere medarbejderne, uanset hvilke problemstillinger de står med. Derfor er det en god ide at sørge for, at virksomhedens ledelse altid udvikler sig og dermed bliver bedre til at føre virksomheden frem.

Send din leder på kursus

Det er oplagt og optimalt at sørge for, at ens leder lærer noget nyt og bliver bedre til sit fag. Der findes en lang række kurser, som kan hjælpe med dette. Der er mange virksomheder, som tilbyder forskellige ledelseskurser og ledelsesudviklingsprogrammer. Det mest optimale er, at du tager højde for, hvilken typer leder, du har og får sendt vedkommende på de rigtige kurser, som styrker vedkommendes kompetencer, så de passer til virksomheden.

Ledelsesudvikling betaler sig

Alle kurser og udviklingsprogrammer koster penge, og det kan umiddelbart virke som en stor investering. Men sagen er den, at det altid betaler sig at have en velforberedt leder, og derfor ender alle kurser næsten altid med at betale sig, når det kommer til kroner og ører. For en god leder, der netop har færdiggjort et ledelsesprogram, kommer tilbage med nye visionære ideer, som kan skabe vækst for virksomheden.

Hvis du overvejer at sende din leder på kursus eller på et udviklingsprogram, er det altid en god ide at undersøge markedet først. De fleste kursusvirksomheder tilbyder forskellige løsninger, og hos mange af dem kan du se forskellige referencer, hvor der er udtalelser fra tidligere kursusdeltagere og tidligere virksomhedskunder, som taler om deres erfaring med kursusvirksomheden.

Har din ledelse tilstrækkelig viden om organisationen?

Det er nok de færreste virksomheder der mener, at de har en ledelse, der ikke er kompetent nok til at drive virksomheden. Alligevel er det tilfældet i mange virksomheder, og det skyldes, at mange ikke ved, hvor vigtigt det er for en ledelse, at have stor teoretisk viden om, hvordan organisationer fungerer. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at give ledelsen i din virksomhed denne viden.

Virksomheden kan blive styrket med kurser til ledelsen

Det kan dels hindre problemer i at opstå i virksomheden, men det kan også være med til at styrke din virksomhed. Med stor viden om adfærd og forandringer i organisationer, kan man nemlig kunne spotte, hvis virksomheden har noget uudnyttet potentiale. Hvis dette er tilfældet, vil det have stor betydning for virksomheden, hvis det ikke bliver opdaget. Det vil nemlig være lig med mistet profit, hvilket kan blive fatalt for virksomheden på den lange bane, idet det kan være lige præcis det der gør, at man bliver overhalet af andre virksomheder.

Hvis du ønsker at undgå dette, er der heldigvis noget at gøre. Med særlige kurser rettet mod din ledelse, kan du nemlig give lederne den nødvendige viden, inden det er for sent.

leadership photo

Ledelse under forandringer i virksomheder

Hvis din virksomhed ønsker at gennemgå nogle forandringer, hvilket på et eller andet tidspunkt vil ske i alle virksomheder, er det særligt vigtigt, at din ledelse er rustet til at kunne håndtere forandringerne. Der er nemlig mange problemstillinger forbundet med ændringer i virksomheden, og det kan være svært for selv den bedste leder at håndtere, hvis man ikke har viden om dette. Under forandringer i organisationer, er det eksempelvis særligt vigtigt, at man kan håndtere de ansatte, da de ofte vil være negativt stemte overfor forandringer.

Ledelse i dag kræver mere end blot at lede

Ledelse i dag er slet ikke det samme som ledelse for 50 eller bare 20 år siden. Ledere i dag er langt højere grad kollegaer og ikke bare chefer, der som sådan ikke er en del af virksomheden.

For en god leder i dag handler det om at have sig selv med i gamet, og det kræver på sin vis mere i dag, fordi der ikke bare skal sendes ordrer af sted mod medarbejderne.  En leder i dag skal i meget højere grad vise vejen, når der skal løses nye opgaver, eller virksomheden skal gennemgå forandringer.

Det kræver også, at man har lyst til at der skal ske forandringer. Især som samarbejdsmarkedet ser ud i dag. Der sker hele tiden nye ting, som man skal kunne arbejde ind i virksomhederne, så de kan konkurrere bedst muligt indenfor deres felt.

Derudover har en leder i dag også en kæmpe opgave i, at mange lønmodtagere ude i det danske arbejdsmarked går ned med stress, depressioner og andre psykiske lidelser som konsekvens af både et dårligt arbejdsmiljø samt for meget arbejdspres. Derfor skal en god leder også kunne deale med problemerne og langt højere grad sørge for, at medarbejderne har det godt og får både talt om og arbejdet med deres problemer.

Hvordan kan det blive bedre?

Men det er ikke alle ledere, der er indstillet til den slags. Mange er uddannede indenfor deres felt, og har arbejdet sig op ad, og er derfor ikke rustet til hverken at være en god leder eller en god kollega, der kan hjælpe til. Derfor er både uddannelse og små kurser et rigtig godt værktøj til at gøre lederne på det danske arbejdsmarked bedre. Det er i hvert fald et lille skridt på vejen for at komme de mange psykiske arbejdsskader til livs, som hober sig op.

Hvad udgør en god leder – tag et kursus eller miniuddannelse i ledelse

En ledelse er mange ting og selve ledelse er også mange ting. Der er altid mange måder at gøre ting på, og det gælder også det at være leder. Derfor er der aldrig ét rigtig svar, eller en fast kasse hvor man kan proppe en specifik viden om at være en god leder i, og så derfor sige at det er facit om at være en god leder. En god leder derimod er en leder, som hele tiden søger mere viden og hele tiden er omstillingsparat og klar på at lære nye ting om ledelse. Ligesom man som leder gerne vil have at ens medarbejdere gør sit bedste, så skal man som leder også gøre et godt eksempel overfor sine medarbejdere og vise, at man også vil gøre sit for at sikre sig, at man er en god leder. Det kan man blandt andet gøre og vise ved at sørge for at lære mere om ledelse, eksempelvis ved at tage et kursus eller en miniuddannelse indenfor et ledelsesområde. Det er der heldigvis mange muligheder for.  Det handler bare om, at du som leder er parat til at gøre en indsats for at blive en bedre leder, og herefter sætter dig ind i de forskellige kursus eller uddannelser, som udbydes inden for ledelse.

En god leder er en, som gør noget for sine medarbejdere

Der findes mange områder, som man skal vide lidt om for at være en god leder. Når det er sagt, så er det vigtigt at pointere, at der ikke findes noget fast om, hvad en god leder er. Men det handler meget om det enkelte firma altså den enkelte situation, dog så er det fordelagtigt, at man som leder er klædt på til de mange forskellige opgaver og ansvarsområder, som man har som leder.  Vælg en lederkursus nu og bliv bedre til dit job!

Ledelsesudvikling er nødvendigt for at holde sig attraktiv

I denne omstillingsparate arbejdsverden, så flyver der nogle gange flere lederstillinger rundt, end hvad godt er. Nogle gange bliver folk ledere uden at være kompetente til det og nogle ledelser består ganske enkelt af folk, der aldrig har hørt om ledelsesudvikling. Dette gennemskues imidlertid hurtigt, for mens vi er i en tid med meget store firmaer og dermed mange ledere, ledelser, afdelingsledere og mellemledere, så er der et enormt behov for dygtige ledere og ledelser med folk, der rent faktisk ved, hvad det handler om. Derfor er ledelsesudvikling et must i en hver virksomhed, men også hvis du vil holde dig attraktiv på jobmarkedet.

Der findes en lang række lederuddannelser til den nyuddannede og til den, der allerede er i lederstillin, eller gerne vil være det. Der findes også til de, der er i en toplederstilling, men som bare skal holde lederegenskaberne ved lige. Og der findes ledelsesudviklingskurser til virksomheder, hvis ledelse skal inspireres.

leadership photo

Ledelsesudvikling kan tages i kurser og uddannelser

Hvad en, du skal udvikle din ledelsesevner eller om din virksomheds medarbejdere eller ledelsen i det hele taget skal uddannes, så er der muligheder. Du kan tage en uddannelse i ledelse og du kan tage på kurser. De fleste uddannelser tager hensyn til, at du har travlt på din arbejde og strækker sig derfor over længere perioder.

Det kan også være, at det ikke er dig, der skal på lederuddannelse, men din virksomhed. Du kan vælge at din virksomhed skal have kurser i ledelse, og den slags kursus kan du få fra mange forskellige virksomheder. Et godt valg er dog konsulenthuset HansenToft. De tilbyder ledelsesudvikling og kurser i dette.

I dag er dansk ledelse præget af et fladt hierarki

Alting ændrer sig hele tiden. Nogle ting ændrer sig hurtigere end andre, men alting ændrer sig løbende. Vi lever i en globaliseret verden, hvor udviklingen sker ret hurtigt. Den spreder sig som ringe i vandet fra den ene verdensdel til den anden. Og man skal følge med, hvis man vil overleve.

Det stiller også høje krav til de virksomheder, der skal gøre sig forhåbninger om at være konkurrencedygtige. Det samme gælder for ledelsen. Ledelsen skal nemlig også følge med den hurtige udvikling.

Der er kulturelle forskelle, som gør, at ledelse indenfor de forskellige kulturer altid vil differentiere. Men ledelsen forandrer sig alligevel løbende. Ledelse er i dag meget anderledes i forhold til tidligere. Det er både godt og skidt. Dansk ledelse er eksempelvis præget af en flad organisationsstruktur i dag, som minimerer bureaukratiet.

Ledelse fokuserer i dag på medarbejderne

Den flade organisationsstruktur betyder blandt andet også, at medarbejderne spiller en lang større rolle på flere forskellige måder i dag. Det gælder både i forhold til deres ve og vel, men det gælder også i forhold til, at de i højere grad kan blive inddraget aktivt i beslutningsprocesserne.

Det kan ledelsen og virksomheden drage fordel af, fordi medarbejdernes kompetencer bliver udnyttet til det fulde. Men det skaber også konflikter, fordi deres personlige følelser i højere grad bliver ledelsens problem. Mange ledelser skal tage højde for personlige kriser, problemer og sygdomme, som i højere grad bliver virksomhedens problem.

Derfor er følelser en vigtig del af ledelsens arbejde i dag. I det hele taget er der mange ting, som ledelsen skal tage hensyn til, som de ikke nødvendigvis tog hensyn til tidligere. Det stiller høje krav til ledelsen, og derfor er det også enormt vigtigt, at ledelsen er kompetent i sin rolle, som konstant er under rivende udvikling.

Share