Organisationsudvikling der gør en forskel

En organisation skal vurderes og overvejes (foto hansentoft.dk)

En organisation skal vurderes og overvejes (foto hansentoft.dk)

Livet er fuldt af udfordringer. Det altafgørende er hvordan man møder disse udfordringer. Det er altså et spørgsmål om indstilling til livet, der kan bestemme hvordan livet bliver. Den mentalitet der skal til for at opnå sine mål og realisere sine drømme, består af flere elementer. Det er ikke noget entydigt svar for hvad der vil skabe et godt liv, og man må altid følge sit hjerte når man går sin vej i livet. Der er mange veje at vælge imellem, men overordnet er der nogle principper som oftest gør sig gældende. Det første man må overveje, er hvad der virkelig betyder noget i livet. Det som betyder noget er ikke den nyeste bil eller den flotte krop. Hvis man derimod investerer i fællesskabet og forsøger at skabe bedre forhold for andre mennesker og naturen, vil man finde mening og glæde i livet. Det er netop en menneskelig pligt at forholde sig til hvilke konsekvenser ens livsprojekter har for andre mennesker. Man bør stile efter at gøre verden til et bedre sted. For det andet er det vigtigt ikke at forvente at livet hele tiden vil være en tilstand af lykke og tilfredshed. For det vil det aldrig kunne være. Målet bør derfor ikke være at opnå lykke, men at gøre noget for at verden bliver et bedre sted at leve. Lykken kommer altid som et sidegevinst af de projekter man engagerer sig i. Det er altså vigtigt at fokus ligger på noget større end ens egen lykke. Derudover er det essentielt at være forberedt på at man må knokle videre i tider hvor det er hårdt. Det vil ikke altid være nemt at gennemføre sine planer. Som eksempel er organisationsudvikling en stor mundfuld, hvor man står over for mange udfordringer. Disse udfordringer mødes bedst med en åben og accepterende indstilling.

Læs meget mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling – et relevant emne at tage op

Trim din virksomhed med organisationsudvikling

Share