Lederudvikling rettet mod en ny omstilling

Hvad gør jeres ledere for miljøet?  (foto hansentoft.dk)

Hvad gør jeres ledere for miljøet? (foto hansentoft.dk)

Hvis vi skal gøre en forskel for at redde miljøet, må vi handle med det samme. Der er ingen tvivl om at vi er medskaber af den globale opvarmning, som allerede har store negative konsekvenser for vores verden. Der er ikke tid til at vente, og vi har en pligt til at gøre en indsats. Ikke bare den globale opvarmning er et stort problem, men også det enorme og ugunstige ressourceforbrug som vi har. I Danmark forbruger vi hvad der svarer til flere jordkloder, hvis vi skal opretholde dette forbrugsniveau. Det kan simpelthen ikke være nødvendigt, at forbruge så meget. Så vi må altså tage os sammen, og forbruge mindre – for det kan vi sagtens, uden at det forringer vores livskvalitet. Mange har en idé om at de har ’behov’ for alle deres materialistiske ting. Men de tager fejl. Behovet er ikke et reelt behov, men blot et behov som er blevet produceret af forbrugerismen. Menneskets sande natur er ikke afhængigt af så stort et forbrug, og vi bør fokusere på områder af livet, som giver os meget mere trivsel, som for eksempel hinanden. Sociale relationer er i langt højere grad associeret med trivsel, end materialisme. Sunde relationer til venner og familie er det som skaber værdi i tilværelsen. Hvis vi skal vende samfundet om skal vi bruge nogle gode ledere i virksomhederne, som tør tage ansvar. En grøn lederudvikling er måske vejen frem for mange virksomheder, der vil finde alternative veje til at køre deres forretning, som ikke er så hårdt mod miljøet. Omstillingen skal ske nu, og ikke i morgen. Der er ikke noget at vente med. Så undersøg hvordan du kan leve mere bæredygtigt, og gå ind i kampen mod et bedre og mere bæredygtigt samfund, der bygger på solidaritet og en fælles fremtid.

Få hjælp til lederudvikling her:

http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

Læs mere om ledelsesudvikling:

Lederudvikling er aldrig spildt

Ledelsesudvikling sætter skub i hele arbejdspladsen

Ledelsesudvikling – en krævende nødvendighed

Share