Ledelse udvikling – Vil du gerne være en god leder?

Undgå "dårlige" chefer med ledelse udvikling (foto hansentoft.dk)

Undgå “dårlige” chefer med ledelse udvikling (foto hansentoft.dk)

Man kan sige om nogle mennesker, at de er de fødte ledere. Men hvad er egentlig en god leder? Man kan tale om tre traditionelle måder at opfatte ledelse på, og det for det første at arbejde gennem andre. Altså det, at man sætter et stykke arbejde i gang, der bliver udført af andre end en selv. For det andet taler man om, at nå mål igennem andre og for det tredje, at skabe resultater. Igen gennem andre.

Når nu alt foregår ”gennem andre”, så bliver det lige så vigtigt at være en god leder. Alle har nok prøvet at have en dårlig chef på et tidspunkt i deres liv, og det er aldrig særlig motiverende for ens arbejde. Derfor handler ledelse også rigtig meget om relationer, for dine medarbejdere skal så sandelig have lyst til at arbejde for dig, hvis der skal skabes noget som helst. Det handler om sammen at tage ansvar for en proces, så alle får lyst til at være en del af et større billede.

Udviklingen af ledelsesformer

Igen taler man traditionelt om forskellige former for ledelse. Man kan også kalde det for ledelsesdiscipliner, og de er altid under løbende udvikling. Der er den strategiske ledelse, der handler om fremtiden. Lederen skal være den, der lægger strategien for, hvordan mål skal nås. En ting er at have en vision, en anden er, at få sine medarbejdere med på denne vision. Det kræver nemlig lederevner.

Så er der driftsledelsen, der er forankret i dagligdagen. Det handler ganske enkelt om at lede medarbejderne i det daglige og sørge for motivation og konstant udvikling. Den faglige ledelse skal sikre kvaliteten dagligt, og personaleledelsen skal få folk til at yde så godt de kan. Igen handler det om at motivere og sikre kvalitet. Og hvad så hvis man ikke er den fødte leder? Ja, så kan man lære det gennem ledelsesudvikling.

Læs mere om ledelse udvikling her: www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

Share