strategiplan

Læg den rigtige virksomhedsstrategi

Ledelse kræver overblik og planlægning (foto se-institute.dk)

En god strategi er lig med støre vækst (foto: hansentoft.dk)

En god virksomhedsstrategi er vigtig, så man sikrer, at virksomheden når sine mål og hele tiden udvikler sig. En gang imellem er det nødvendigt at omlægge sin virksomhedsstrategi. Det kan være, hvis virksomheden står overfor nye udfordringer, eller man simpelthen bare ønsker at omlægge strategien.

Hyr en strategikonsulent

Når man skal lægge en ny virksomhedsstrategi, kan det være en god ide at få hjælp udefra. Her kan man eksempelvis vælge at hyre en strategikonsulent. Fordelen ved at få hjælp fra en strategikonsulent er, at konsulenten ikke er ansat internt i virksomheden. Det betyder, at man får uafhængig rådgivning fra en person, som primært beskæftiger sig med virksomhedsstrategi og derfor har stor erfaring med det.

Det kan umiddelbart virke som en unødvendig udgift at hyre en strategkonsulent, men på længere sigt kan det næsten altid betale sig, og det ender med at blive en god investering, når ens virksomhed har lagt den rigtige strategi.

Undersøg konsulentmarkedet

Der findes mange forskellige virksomheder, der yder forskellige former for konsulentbistand til virksomheder. Hvis din virksomhed overvejer at få hjælp til at få lagt en virksomhedsstrategi, er det derfor en god ide at undersøge, hvilke muligheder I har. På de fleste strategikonsulenters hjemmesider kan man læse om, hvilke erfaringer de har, og på den måde kan I finde den konsulent, som er den helt rigtige for jeres virksomhed og den specifikke situation.

På mange konsulenthjemmesider kan man læse anbefalinger og anmeldelser af de forskellige konsulenter, og det kan også være en god hjælp af læse disse, hvis man er i tvivl om, hvilken konsulent man skal vælge.

En strategiplan dækker over en plan for en strategi

En strategiplan er en plan, som et firma, virksomhed eller organisation kan lægge. Det er en strategisk og hensigtsmæssig plan for hvad der skal ske i fremtiden. Der kan hertil være mange forskellige grunde til, hvorfor man vælger at lægge sådan en strategiplan. Det kan eksempelvis være fordi, at man netop har startet sin egen virksomhed op. Hertil har man brug for, at lave en strategiplan for ens firmas fremtid. Lægge en plan for, hvordan dette firma skal startes op og hvordan det skal ledes i fremtiden. Sådan at det i sidste ende kan nå i mål med firmaets eget mål. Her er det nemlig også væsentligt, at vide at en strategiplan er meget individuel. Hver strategiplan kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Fra firma til firma. Fra organisation til organisation. Grunden til det er naturligvis, at man altid laver en personlig og målrettet strategiplan for ens firma. En strategiplan som kun har til formål at hjælpe dette enkelte firma. Derfor er der stort set ikke nogle strategiplaner som ser ens ud.

Læg en professionel og individuel strategiplan for jeres firma

En strategiplan er altså denne her professionelle og individuelle plan, som man kan lægge for sit eget firma, virksomhed eller organisation. Hertil er det meget forskellige hvilken type strategiplan man lægger og hvilken formål denne plan har for det enkelte firma. Det er nemlig vigtigt, at vide at hver strategiplan er målrettet og designet til hvert enkelt firma. Derfor er der stort set heller ikke nogen strategiplan der er ens. Men som sagt er der mange forskellige grunde til, hvorfor man kan have behov for at lægge en strategiplan. Det kan eksempelvis være fordi, at man har brug for at lægge en professionel plan for ens udvidelse af sit nuværende firma. Eller det kan eksempelvis være fordi, at man netop har startet sit eget firma op og hertil har brug for at lægge en strategisk plan for dette firmas fremtid.

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Benyt jer af en strategikonsulent (foto: hansentoft.dk)

For alle virksomheder uanset størrelsen, er det en nødvendighed hele tiden at kunne nytænke. Selvom man måske lige nu og her klarer sig godt, og er ekstremt tilfreds med de resultater man skaber, er der ikke nogen garanti for, at det efterfølgende år kommer til at gå lige så godt. Rent faktisk vil det ofte være tilfældet, at det kommer til at gå dårligere, hvis man stiller sig tilfreds med det niveau virksomheden er nået op på. Det handler nemlig om hele tiden at kunne videreudvikle virksomheden, således at man kommer kundernes behov i møde og ikke bliver kørt af banen af sine konkurrenter. Men hvad det er, som virksomheden skal vælge at satse på, kan være svært at se. Derfor kan det være nødvendigt med hjælp fra en strategikonsulent, som kan spotte hvilke områder virksomheden kan blive stærkere på.

En strategikonsulent er din sparringspartner

Hvis man er en kontrolnørd og ikke er vild med at give afkald på den bestemmende position, kan man alligevel sagtens bruge en strategikonsulent. Konsulenten skal nemlig ikke fortælle dig, hvad du skal gøre med din virksomhed, men derimod blot være en slags sparringspartner, der kan være med til at åbne dine øjne op for, hvilke styrker virksomheden egentlig har og på hvilke områder, virksomheden har brug for at blive styrket.

Strategikonsulenten ser med andre øjne

Selvom man måske selv har forstand på strategi og udvikling af virksomheder, kan det være en god ide at få hjælp fra en udefrakommende konsulent. Når man har siddet i den samme virksomhed i mange år, kan det nemlig være svært at se svagheder eller problemer ved virksomheden, fordi man kun kan få øje på det positive. En udefrakommende konsulent vil derimod kigge på virksomheden med andre øjne, hvilket vil sikre, at der ikke er noget der bliver overset.

Bliv mere kompetent med strategisk ledelse

Hvis du har været på arbejdsmarkedet i mange år, har du sikkert på et eller andet tidspunkt haft fornøjelsen af at arbejde under en dygtig leder eller et velfungerende lederteam. I så fald ved du sikkert også, hvor meget det gør for ens arbejdsindsats og lyst til at møde op på arbejdet, at man respekterer ens leder eller chef. Man får nærmest lyst til at gøre vedkommende stolt og er derfor mere villig til at præstere. Måden hvorpå en hvilke som helst arbejdsplads bliver ledet på er altafgørende for stedets succes og arbejdsmiljø. Godt arbejdsmiljø kommer for eksempel ikke af sig selv, men skal komme oppefra og ned – altså fra ledelsen. På den måde er der mange knapper, som en ledelse kan skrue på for at optimere en virksomhed, et firma eller lignende. Hvis du har ambitioner om at forbedre dine kvalifikationer, kan du med fordel se nærmere på strategisk ledelse. Du kan for eksempel tage et kursus eller en uddannelse, der beskæftiger sig med netop det.

strategy photo

Strategisk ledelse er grundstenen i en succesfuld virksomhed

Måske er du allerede leder, eller også drømmer du om at blive det. Hvis du tager en uddannelse, der fokuserer på strategisk ledelse, vil du være godt klædt på til fremtidige lederopgaver. Også opgaver, som du kan møde på et endnu højere karriereniveau. Du vil modtage undervisning af dygtige undervisere, der med garanti har befundet sig på netop samme trin på karrierestigen, som du gør nu. På den måde har de mulighed for at sætte sig ind i din situation og dine behov, og på den måde kan de undervise dig bedst muligt. Du vil tilegne dig en masse værktøjer, som du med garanti vil få brug for nu og senere i din karriere. Derudover vil teori og praksis altid kobles, så din nye viden bliver brugbar, selv når du vender tilbage på din arbejdsplads.

Find den gode strategiplan

At have en god strategi i virksomheden handler ikke kun om at have det skrevet ned på et stykke papir, som man kan vise til møder. Det handler om at implementere strategien i virksomheden, og at bruge den i hverdagen. Det er vigtigt at skabe en fælles terminologi omkring den strategi man har i virksomheden. Hvis man taler om strategien og hvis alle i virksomheden forstår det på samme måde, er det god grobund for at strategien kommer til at virke. Det er derfor også en god ide, at have skrevet strategien op, for at skabe et visuelt overblik over, hvor man gerne vil nå hen fra start til målstregen. Den gode strategiplan involverer også uddelegering af opgaver, og at man fra ledelsens side slipper tøjlerne lidt. Ved at give medarbejdere lov til at vise deres evner, kommer man hurtigere i mål. Målet skal dog ikke være så langt ude, at det kan virke uoverskueligt. Lav enkle målsætninger for virksomheden, så det er nemmere at overkomme. Derved når man hurtigere i mål, og kan sætte nye målsætninger og derved nå flere mål. Det hele handler om kommunikation, både når man skal lave en strategiplan, men også når den skal udføres i virkeligheden. Hvis alle ligeligt forstår hvilken strategi, som ledelsen har lagt. Så er det nemmere at gennemføre løbet sammen. En anden vigtigt detalje, når man skal følge en strategiplan, er at følge op på den og evaluere. Den effektive strategiplan, bliver først opnået når man har evalueret på sine resultater, og føler at man har nået sine målsætninger.

Få råd til en god proces

Hvis man vil have lagt den perfekte strategiplan for sin virksomhed, er det en god ide at konsultere en specialist i strategiplanlægning for virksomheder. Ved at tale med en rådgiver, kan man gøre sin strategiplan perfekt, og endda få rådgiveren til at følge ens planlægningsproces hele vejen. Det kan hjælpe til at få en bedre strategi for virksomheden, og det kan lette noget af den byrde, som det kan være at lægge strategi for en hel virksomhed.

Share