God ledelse kan også skabe en god organisationskultur

Ledelse er utroligt vigtigt (foto se-institute.dk)

Ledelse er utroligt vigtigt- også for organisationskulturen (foto: hansentoft.dk)

Der er mange faktorer, der spiller ind, når det gælder en god arbejdsplads. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der lige præcis gør den til en god arbejdsplads for medarbejdere og ledere. Oftest er det nogle helt overordnede strukturer, der afgør hvorvidt arbejdspladsen er optimal. Det drejer sig om god topledelse, god forretningsstrategi og sidst men ikke mindst en god organisationskultur. En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og hertil er organisationskulturen netop det, der binder alle disse ting sammen. Kultur indikerer den måde, vi som mennesker gør tingene på, og dermed kan organisationskultur forstås som det, medarbejderen ser virksomhedens aktiviteter gennem. Kulturen i organisationen påvirker de ansattes oplevelser af de ting, der sker i organisationen. En kultur er ofte ret fastsat i en virksomhed, men er du en god og kompetent leder, vil du have mulighed for at have indflydelse på denne, således du kan ændre den på den måde, du ønsker.

En god organisationskultur kan samle virksomheden

God ledelse er absolut en af de vigtigste faktorer, når det gælder en god organisationskultur. Som leder ønsker du så vidt muligt at samle virksomheden og skabe en følelse af fællesskab og sammenhold. Hvis medarbejderne føler sig som et samlet fællesskab medarbejdere og ledere imellem, der arbejder for samme mål, vil arbejdsindsatsen oftest være mere effektiv og målrettet. Hvis medarbejdere og ledere hjælper hinanden og deler deres viden i effektive teams, vil indsatsen også forøges markant. Der er mange forskellige måder, at skabe en god organisationskultur på en arbejdsplads, hvilket også afhænger af organisationen selv. Som en god leder har du netop mulighed for at influere organisationskulturen med konkrete og handlekraftige værktøjer. Ved hjælp af nogle helt konkrete tiltag, vil man kunne ændre og styre kulturen i den retning, der er mest hensigtsmæssig for virksomheden som en hele.

Læs mere om organisationskultur her!

se mere om ledelse her:

Bliv mere kompetent med strategisk ledelse

Bliv klogere på ledelsesudvikling

Share