En sund organisationskultur skærpes af rådgivning

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

En organisationskultur betyder meget. Den er med til at sætte standarderne, for hvordan der arbejdes, og så er den tilmed med til at producere en værdi, som i sig selv er ganske usynlig. Kultur er som sådan et begreb, der er med til understrege en underliggende tendens eller markør, der peger henimod en given værdi som den ægte. Det er en moderne måde at snakke om metafysik på. For kulturen er som sådan med til at angive nogle tendenser, som er med til at afgøre, hvad der forstås som rigtigt og forkert i en given kultur. Alle ting ændrer sig hele tiden. Men der er alligevel en betydning eller en rest, der sættes af kulturens måde at håndtere på. Derfor må man gå til tingene på en relativ måde, der er afgjort, ikke af kulturens immanente håndtering, men tværtimod af det umiddelbare, skærende og analytiske blik, der formår for det første som en kirurg at skære delene op og dernæst sammensætte dem på ny igen.

Optimering

Det lader til at fortælle, at også hele organisationskulturen har et behov for en analytisk snilde og en skarp observans. Her lader det sig fortælle og afgøre, at netop den skarpe analyse slår igennem og bringer de rigtige tal frem. Hvis organisationen kører, og kulturen tilmed er med til at producere sig selv og skabe sig selv som en produktiv og effektiv del af en større mekanisme, er der god grund til at være positiv omkring projektet.

Givende vejledning

Lidt konsulentvejledning kan være givende. En organisationskultur er nemlig bestemmende og bestemt af de tendenser, der følger og skaber nogle innovative funktioner. Her handler det om at have et afbalanceret og harmonisk forhold imellem det økonomiske og det daglige. Kun ved at have styr på finanserne kan en sund og fornuftig investering lade sig give.

Læs meget mere om organisationskultur hos hansentoft.dk

 

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling udvikler

Organisationsudvikling der gør en forskel

Share