En diplom i kriminologi kan styrke dig teoretisk

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: en.wikipedia.org)

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: via.dk)

En diplom i kriminologi kan styrke dig teoretisk

I Danmark er der mange som er i berøring med kriminalitet på den ene eller den anden måde. Alle disse folk, eller blot folk med en almindelig interesse for feltet kan tage en diplom, for på den måde at få fastlagt nogle af de teoretiske idéer bag den måde vores retsvæsen eksempelvis er indrettet på. Tager man en diplom i kriminologi, vil man typisk få en bredere forståelse for hvad der leder til kriminalitet, og hvad man kan gøre for at forhindre det.

Som SSP-medarbejder ved man med sikkerhed en god del om hvad det er der driver unge mennesker ud i kriminalitet. Der er ingen tvivl om, at man får utroligt meget erfaring af at være sammen med de unge. Men med en diplom i kriminologi vil man være i stand til, eksempelvis, at kunne sætte nye politiske initiativer i perspektiv, og dermed få en dybere forståelse af hvilke konsekvenser det kommer til at have for den måde hvorpå man skal tackle problemet fremover.

Politibetjente er nok nogen af de borgere i Danmark, der oplever mest kriminalitet. Det betyder også at man kan opbygge en masse velfunderede formodninger om hvad der driver forskellige typer af kriminalitet, men for at kunne omsætte disse personlige formodninger til reelle teorier, kan det være meget værdifuldt at have noget ordentligt teoretisk ballast til at underbygge sine argumenter. Disse argumenter kan man få på plads med en diplom i kriminologi.

Diplom i kriminologi har en bred målgruppe

Er du ansat inden for arbejdet med misbrugsbehandling vil du med sikkerhed kunne drage nytte af at have taget en diplom i kriminologi. På den måde vil du nemmere kunne forstå, hvilke mekanismer i mennesket der bliver påvirket af konstant at være kriminaliseret. Ikke nok med at du kan forstå misbrugsdelen, du bliver også i stand til at forstå de større kriminelle linjer i den pågældende problematik.

 

 

Share