Diplom i skoleledelse – start allerede til næste år!

Diplom i skoleledelse (Foto: b.dk)

Diplom i skoleledelse (Foto: b.dk)

En diplomuddannelse i skoleledelse er for dig, der ønsker at dygtiggøre dig inden for dit felt. Uddannelsen er kun for ledere, der gør sig gældende under folkeskoleloven, men det gælder for både skoleledere og pædagogiske ledere. Uddannelsen tager udgangspunkt i cases fra din hverdag på jobbet, og du lærer de relevante metoder og teorier til at håndtere de problemstillinger, der opstår i løbet af en dag på jobbet. Diplomuddannelsen i skoleledelse starter flere gange årligt. Næste gang er allerede i september 2013. Der er nogle obligatoriske moduler, så du er sikret en kvalificeret uddannelse. Modulerne hedder ’det personlige lederskab’, ’ledelse og medarbejdere’ og ’ledelse og organisation’. De obligatoriske moduler giver i alt 30 ECTS point.

Diplom i skoleledelse – Hvordan?

Uddannelsen er planlagt som en række intensive internater. Man kan enten vælge at tage uddannelsen sammenhængende eller man kan udvikle de moduler, man mener, man har behov for. Dog undtagen de obligatoriske ovennævnte moduler. De øvrige moduler derimod kan man enten tage på et samlet hold eller individuelt. Det er helt op til modtageren selv at afgøre, hvad han/ hun mener at lære mest af. Dog anbefales det at undervisning modtages samlet, fordi det giver et særligt koncentreret læringsmiljø, og det er med til at understøtte deltagernes motivation. Uddannelsen gennemføres som sagt på intensive internatforløb. Det vil sige, at der er vejledningsdage med feedback fra underviserteamet.

Læs mere her!

Share