Den ansvarlige planlægger og organisator

Måske er projektledelse noget for dig? (foto viauc.dk)

Måske er projektledelse noget for dig? (foto viauc.dk)

Projekter består af afgrænsede mål, hvor der er tilsidesat nogle midler til at nå målet eller til at gennemføre projektet, om man vil. Midlerne er ofte penge, ressourcer og mennesker gjort op i arbejdskraft, når der er tale om et projekt i forbindelse med en virksomhed. Et projekt er som oftest noget nyt i modsætning til drift, der er noget gentagende. Der kan være mange grunde til, at en virksomhed søsætter et projekt, men som oftest er det for at ændre noget eller udvikle noget ny.

Hvis en virksomhed vil ændre noget, så kunne det eksempelvis være, at den ville gå fra kun at bruge stationere computere til også at arbejde med tablets og smartphones i en arbejdsproces. Det kunne også være et nyt produkt eller produktionsform, der kan afprøves i et projekt.

Et projekt har brug for en projektleder. En der kan holde overblik og giver projektet struktur. Projektlederen skal bruge sit overblik til at planlægge projektet udvikling både i forhold til brugen af ressourcer og til vurdering af ændringer i projektets struktur.

Bliv projektleder på VIA University College

På VIA University College kan du uddanne dig til projektleder. Det gør du ved at tage en uddannelse i projektledelse. Du kan finde alt den information om uddannelsen, som du behøver på deres hjemmesiden www.viauc.dk.

VIA University College har compuser rundt om i hele Jylland og giver hver dag mange kompetencegivende videreuddannelser og efteruddannelser til folk, der allerede har deres fod ude på arbejdsmarkedet. Derfor bruger underviserne også din viden og erfaring i deres undervisning.

Få meget mere information om projektledelse via disse links:

Projektledelse kan bruges i mange virksomheder

Projektledelse er vejen til virksomhedssucces

En projektledelse uddannelse styrker din faglighed

Share