Dårlig ledelse giver stress på en arbejdsplads

Ledelse er en vigtig disciplin (foto hansentoft.dk)

God ledelse er en vigtig disciplin (foto: hansentoft.dk)

En langtidssygemeldt medarbejder koster mange penge for en virksomhed. Langtidssygemeldinger kommer ofte af stress og stress kommer ofte af en dårlige ledelse. Det er en forstærkende cirkel, og der bør sættes ind i ledelsen for at bryde den negative cirkel.

Ifølge tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed koster det op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen. Udover det rent økonomiske for en virksomhed, så betyder det også meget på det personlige plan at blive stresset.

Mange ledere ved ikke nok om stress og trivsel. Det er vigtigt, at man som leder er meget nærværende og gode til at kende sine medarbejdere. Det er eksempelvis vigtigt, at man ved hvilke opgaver hver enkel kan varetage ud fra de ressourcer, de har stillet til rådighed. Ressourcer kan både være sundhed og viden. Står en medarbejder eksempelvis midt i en skilsmisse er det ikke hensigtsmæssigt at give vedkommende nye arbejdsopgaver. At medarbejderen er ved at blive skilt ved dog kun den leder, der er oprigtigt interesseret i sine medarbejdere.

En ledelse skal sætte rammerne for godt arbejdsmiljø

Alt for få ledere ved noget om trivsel. Trods mange ledere tager undervisning og kurser i ledelse, så er der sjældent meget undervisning i trivsel, trods det er meget vigtigt. Mange ledere ved faktisk godt selv, at det er nødvendigt og erkender at deres arbejdsplads i fremtiden vil få mere travlt. Mange ledere kan også genkende stressede medarbejdere, men ved faktisk ikke, hvad de skal gøre ved det.

En ledelse bør kunne sætte rammerne for et godt arbejdsmiljø og en virksomhed skal faktisk som minimum have en vision og mission på dette område.

Du kan læse mere om god ledelse her

Bliv klogere på god ledelse her:

God ledelse kan læres

Kommunikation er alfa og omega i kampen for god ledelse

 

Share