Der er forskel på praksis og teori (foto se-institute.dk)

A-kassernes medlemstal ændrer sig ikke

På trods af at vi har et solidt socialt sikkerhedsnet i Danmark, er kontanthjælpen ved arbejdsløshed for mange ikke nok til at opretholde en hverdag. Derfor er der utallige danskere, der månedligt indbetaler et beløb til en a-kasse.

En a-kasse er en statsstøttet organisation, som virker som en ekstra forsikring imod arbejdsløshed. A-kassen du indbetaler til vil i tilfælde af arbejdsløshed udbetale en ydelse til dig hver måned, så du kan bibeholde en høj levestandard, i stedet for at ryge direkte på kontanthjælp.

I mange år har medlemstallet været stort set uforandret på landsplan, men hvordan kan dette være?

Arbejdsstyrken er stort set konstant

En af de største årsager til, at medlemstallet har været konstant er, at arbejdsstyrken ligeledes har været på et konstant niveau i mange år.

Så snart de fleste danskere træder for alvor ud på arbejdsmarkedet tilmelder de sig ligeledes en a-kasse. Antallet af medlemmer i a-kassen varierer derfor typisk med arbejdsstyrkens størrelse.

Antallet af medlemmer i a-kasser har ligget stabilt på omkring 70% af arbejdsstyrken de seneste ca. 10 år. Medlemstallet stiger typisk efter perioder med recession, som finanskrisen, hvor det går op for mange ikke-medlemmer, at det måske var en god idé at melde sig ind.

Det kontingentfritaget medlemstal stiger

Der er enkelte persongrupper der er fritaget for at betale det månedlige kontingent i samtlige a-kasser i Danmark.

De grupper er hhv. studerende og elever i arbejdsstyrken, som i forvejen er forholdsvis lavtlønnede, og dermed ikke vil have et særligt stort rådighedsbeløb, og muligvis ikke ville kunne betale kontingentet.

Fra 2011 til 2013 er medlemstallet for personer i denne kategori steget fra 73 % til 75%. Dette kan både være et udtryk for, at der er flere studerende og elever i Danmark, eller også kan det være et udtryk for at a-kasserne har fået øjnene op for potentialet i de unge mennesker, og dermed målretter deres markedsføring mod dem.

På den måde kan a-kasserne slå deres klør i de unge mennesker i en tidlig alder, imens de får kontingentet betalt af staten. Det gør de i håb om at de studerende fortsætter i den pågældende a-kasse, og dermed kan tjene penge på dem mange år i fremtiden, såfremt de ikke bliver arbejdsløse i perioden.

Valg af a-kasse

Der er utroligt mange a-kasser i Danmark, hvor de typisk er delt op i forhold til dit arbejde. Hvis du eksempelvis er uddannet akademiker er der en a-kasse der hedder Akademikerne, og hvis du er uddannet inden for kontor og butik er HK et oplagt valg.

A-kasserne tilbyder mange forskellige ting, som man kan læse meget mere om på de pågældende a-kassers hjemmesider.